افراد ایرادگیر و عیبجو روح خود را به شیطان فروخته اند

ساخت وبلاگ
چکیده : خصلت ایرادگیر ی و عیبجو یی از دیگران... با عنوان : افراد ایرادگیر و عیبجو روح خود را به شیطان فروخته اند بخوانید :خصلت   ایرادگیر  ی و   عیبجو  یی از دیگران یک صفت   شیطان  ی و کثیف است وقتی 


بصورت شدید در   افراد   ظاهر میشود باید با آن مقابله کرد و مردم هیچ مقابله ای با این 


خصلت شیطانی انجام نمی دهند و تلاشی برای از بین بردن آن نمیکنند . رفته رفته و 


بتدریج که شروع به عیبجویی و غیبت از بقیه میکنند این رفتار و خصوصیت باعث 


بسته شدن مسیر پیشرفت اخلاقی آنها میشود . بگذریم از اینکه در آخرت و دنیای پس از 


مرگ بر طبق احادیث بجای مانده از پیامبر و امامان به عذابی سخت گرفتار میشوند 


ولی در دنیا هم در یک گودالی فرو میروند که راهی برای بیرون آمدن از آن نیستزیرا عیبجویی کردن و ایراد کار دیگران را گرفتن روح انسان را کوچک و کدر مینماید 


و یک روح کوچک شده و تاریک دیگر تمایلی به تغییر و مثبت اندیشی ندارد . دیگر 


افراد ایرادگیر با گذشت زمان از لحاظ اخلاقی بهتر نمیشوند و پیشرفتی در آداب معاشرت 


آنها صورت نمیگیرد بلکه روز به روز به سمت بی اخلاقی و پست تر شدن هدایت میشوند 


و بر اساس قوانینی که خداوند در موقع خلق این دنیا در ذات آن قرار داده وقتی روح انسان 


تمایلی به پیشرفت ندارد و تلاشی برای اصلاح آلودگی های درون خود نمیکند مسیر 


پیشرفت به روی آن فرد بسته میشودایراد گرفتن و عیبجویی از دیگران یکی از  بدترین صفات انسان می باشد که آلودگی 


عظیمی را در انسان سبب میشود . که در صورت توبه نکردن به موقع و اصلاح نکردن 


این آلودگی انسان در انزوا قرار میگیرد و اطرافیانش از او دور میشوند حتی اگر مجبور 


باشند با او در زیر یک سقف زندگی کنند فقط سعی میکنند اخلاق زشت او را تحمل کنند . 


در آخرت و دنیای پس از مرگ هم ممکن است هیچوقت مورد بخشش خداوند قرار نگیرد


ولی بر هر انسان آزاد اندیشی واجب است که با افرادی که صفت های شیطانی دارند قطع 


رابطه نماید حتی اگر آن فرد یکی از اقوام نزدیک باشد زیرا همنشینی با افراد ایرادگیر و 


عیبجو خود گناه بزرگی است


...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 10 دی 1397 ساعت: 1:45