آیا میخواهید علت تغییر عادت امروزه مردم را بفهمید ؟

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


در غیاب امام زمان (ع) جانشین ایشان ولی فقیه  یعنی رهبر حال حاضر ایران است 


تا حالا به سخنرانی های امام خامنه ای گوش داده اید وقتی ایشان دائما حرف از 


سلطه طلبی میزنند و البته منظور ایشان کشور ها و دولتهای سلطه طلب هست . اما 


این دولت ها چطور میشه که سلطه طلب میشوند مگر غیر از این است که آدمهای 


سلطه طلب میایند و دولتهای سلطه طلب را ایجاد میکنند خوب این افراد در کشور ما 


هم وجود دارند . اینکه دولت ما سلطه گر نیست دلیل بر این نیست که تو کشور ما 


آدمهای سلطه طلب و خودخواه وجود ندارند . این افراد همیشه و همه جا هستند از 


همین تجمعات مردم مثل فامیل و همکار و جمع دوستان درست میشن . به این 


صورت که یکی از آنها دلش میخواهد بقیه تحت نفوذ و فرمان او باشند و این طرز 


فکر تا حدی پیشرفت میکند که آن فرد دلش میخواهد اطرافیانش بدون اجازه او حتی 


حرف نزنند و هیچ کاری را بدون مشورت با او انجام ندهند . درست مثل یک پدر 


مستبد در خوانواده . اما پدر در خوانواده اگر چنین طرز فکری داشته باشد بحق است 


ولی این طرز فکر از یک دوست یا فامیل که بزرگتر ما نیست و حقی بر ما ندارد 


درست نیست . و آن فرد هم خودش این را میداند که مردم تصمیم گیری های 


خودخواهانه او را به راحتی نمی پذیرند و نمیگذارند که او بزرگ و تصمیم بگیر 


جمعشان باشد . با وجود همچین موانعی آن فرد خودخواه که می خواهد رئیس همه 


باشد از روشها و نقشه هایی استفاده می کند که بقیه از آن اطلاع ندارند و خیلی 


راحت گول میخورند و از آن به بعد اجازه میدهند که او رئیس باشد و او را الگوی 


خود میکنند . هر کاری که بخواهد برایش انجام میدهند و طرز فکرشان را از او 


تقلید میکنند با این تفاوت که در مقابل آن فرد خودخواه عمل خودخواهانه ای از ایشان 


سر نمیزند . و به این صورت میشود که آن عده از مردم  کم کم دین و اصول درست 


زندگی خود و سبک و روش امامان را فراموش میکنند و تبدیل به افرادی پوچ و تو 


خالی میشوند .


سلطه طلبی از یک فرد شروع میشود                              خصوصیات سلطه طلبی بخش دوم


...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت: 2:18