هولوکاست چه چیزی را پنهان میکند ؟

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


هلو از قدیم ها میوه خوشمزه ای بوده و کاسته شدن باغات هلو همیشه باعث نگرانی 


میشده ولی هولوکاست به کشتار یهودیان توسط هیتلر و آلمان نازی گفته میشود اما 


چیزی که مسلم است عده ای از سردمداران کشورها نمیخواهند در این مورد حرفی 


زده شود و کسانی بیایند و در مورد آن تحقیق و بررسی کنند و اگر کسی بخواهد در 


این مورد صحبت کند بلافاصله دستگیر و به جایی نامعلوم برده میشود . اینجا دو سوال 


مطرح میشود که با صحبت در مورد هولوکاست منافع چه کسانی بخطر میافتد ؟ 


و اینکه چرا نمیگذارند کسی در این مورد صحبت کند ؟ صحبت هولوکاست به 


یهودیان برمیگردد و اگر کمی از سلطه طلبی و روشهای آنها آگاهی داشته باشید 


خواهید فهمید که یکی از سلطه گرهای جهانی رژیم سرمایه داری و صهیونیستی 


اسرائیل است و آنها یهودی هستند . پس علت مانع شدن سران برخی دولتها از 


صحبت در مورد هولوکاست جانبداری از رژیم صهیونیستی است . ولی چرا این 


ممانعت و سرکوب افراد . جانبداری و حمایت بحساب می آید ؟ مگر نه اینکه کشتار 


یهودیان به دست هیتلر بی دلیل و نوعی جنایت بوده و آنها مضلومانه کشته شده اند 


پس چه دلیلی دارد که آن را مخفی کنند و نگذارند کسی در موردش تحقیق کنداین ماجرا برمیگردد به تاریخ و پیشینه قوم یهود و همانطور که از داستانهای قرآنی 


برداشت می شود افراد قوم یهود همیشه خیانتکار . ناسپاس و کافر بوده اند . در هر 


مقطع تاریخی علیه حاکم وقت و پیامبر خود شورش و خیانت میکردند . پیامبران 


خیلی وقتها از گناه آنها میگذشتند ولی پادشاهان و حاکمان هرگز این گذشت را نصبت 


به قوم یهود نداشتند و دائما آنها را سرکوب میکردند و از ترس اینکه مبادا سر به 


شورش بردارند و دوباره خیانتی مرتکب شوند آنها را مورد تحقیر قرار میدادند و 


برده میکردند و کنترل شدیدی روی یهودیان داشتند . قوم یهود در طول تاریخ هرگز 


نتوانستند بطور کامل از پیامبران خود تبعیت کنند و با هیچ شاه و حاکمی در صلح 


زندگی نکردند در این زمان اگر کسی در مورد علت کشتار یهودیان بدست آلمانی ها 


تحقیق کند میفهمد که هیتلر بی دلیل با یهودیان دشمن نبوده و میفهمد که قوم یهود 


بدلیل حماقت ها و خیانت های بیشماری که در طول تاریخ انجام داده بشدت تارومار 


شده و به روز بدبختی و فلاکت افتاده و این برای موقعیت و نفوذ یک رژیم سلطه گر 


بسیار خطرناک است و اگر این قضیه فراگیر شود و همه مردم دنیا از آن مطلع شوند 


نفوذ و تسلط رژیم اسرائیل بر دنیا از بین میروداما چیز عجیب اینجاست که دولتهای غربی فی نفسه خودشان این حمایت را به نفع 


رژیم صهیونیستی انجام میدهند و افراد دولت اسرائیل نیامدند از تک تک آنها بطور 


جداگانه بخواهند که نگذارید کسی در کشور شما از هولوکاست حرف بزند و بطور 


کلی هم به آنها نگفتند که ما دوست نداریم کسی در مورد هولوکاست صحبت کند . 


سران دولتهای غربی خودشان این را میدانند که نباید در مورد چیزی که اربابشان 


دوست ندارد حرفی زده شود . و این برمیگردد به یکی از خصوصیات سلطه طلب ها 


که وقتی دوست ندارند مطلبی را بشنوند و حرف زدن ازآن چیز موقعیت و نفوذشان 


را بخطر می اندازد این جو را در بین افراد تحت نفوذ خود ایجاد میکنند و اگر کسی 


خلاف این عمل کند بشدت مجازات میشود . تنها یک سلطه گر حاکم و بالغ قادر است 


جوی بوجود بیاورد که بقیه زیر دستان و دنبال کننده هایش در مورد چیز خاصی 


حرف نزنند اما نکته اصلی اینجاست که سلطه گر نمیاید به تک تک افراد تحت 


نفوذش توضیح دهد که من از گفتن فلان حرف ناراحت میشوم شما دیگر آن را به 


زبان نیاورید و نگذارید کسی هم بگوید. سلطه پذیرها و افراد تحت نفوذ چگونه بدون 


اینکه از آنها خواسته باشند خودشان این را رعایت میکنند ؟ 


توضیح آن ساده است اما فهم آن توسط هر کسی میسر نمیشود . جواب اینست : 


سلطه طلبی که حاکم بر یک جمع شده مورد حمایت شیطان است و افرادی از 


لشکر شیطان بطور دائم ذهن افراد تحت نفوذ آن سلطه گر را کنترل میکنند و این 


وسوسه را در آنها بوجود میاورند که بخودی خود با اهداف سلطه گر همراهی کنند و 


هرگز حرفی بر خلاف مواضع سلطه گر به زبان نیاورند آنها خودشان نمیدانند که 


سلطه گر چه چیزی را نمی پسندد این شیاطین جن هستند که در ذهنشان وارد میشوند 


و ممانعت ایجاد میکنند . اما کسانی که حتی یک صفحه از قرآن کریم را نخوانده اند و 


به وجود داشتن مخلوقی بنام جن و لشکر شیطان اعتقاد ندارند نمیتوانند این قضیه را 


بخوبی درک کنند توصیه میشود افرادی که زبان عربی بلد نیستند و اعرابگذاری آن 


را متوجه نمیشوند به قرآنهای دارای ترجمه فارسی مراجعه کرده و معنای فارسی 


آیات قرآن را بخوانند . خواندن معنای فارسی قرآن هم دارای ثواب است

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت: 2:18