سطله پذیر ها چه افرادی هستند

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


از دیدگاه روانشناختی و شخصیت شناسی معمولا در هر جمع . گروه یا قومی  


یک شیخ است با مریدانش یا یک چوپان است با گوسفندانش . در جمع مریدان 


شیخ یا همان انسان صالح افرادی ناراضی و با گرایشهای ضد دینی هم هستند که 


میخواهند گوسفند باشند . و همینطور در جمع گوسفندان چوپان یا همان فرد 


سلطه طلب هم انسانهایی هستند که بناچار و از سر اجبار در آن جمع حضور 


دارند 


اما سلطه پذیر ها آن دسته از گوسفندان چوپان هستند که با میل و رغبت کامل 


خودشان را در اختیار چوپان گذاشته اند


تعدادی از سلطه پذیر ها علم و آگاهی کامل نسبت به خلقیات و افکار سلطه طلب


دارند و  او را به عنوان رئیس و ارباب خودشان پذیرفته اند آنها که به هر دلیل 


ناتوانی هایی در بدست آوردن منافع و ریاست دارند از امکاناتی که سلطه گر 


برایشان فراهم میکند استفاده میکنند . حرف و ایده های او را ملاک عملکرد و 


زندگی خود قرار میدهند و خلاف میل او کاری نمیکنند . چنانچه در این بین 


کسی با سلطه گر مخالفت کند به او پشت میکنند و خودشان را به کری و 


کوری میزنند تا منافعشان بخطر نیفتد . در مقابل سلطه طلب هم آنها را 


دوست میدارد و نوازش میکند پشمشان را میچیند و شیرشان را به موقع 


میدوشد و به آنها علوفه تازه میدهد و اجازه میدهد تا بچرند و بازی کنند


در بین گوسفندان سلطه گرهای نابالغ هم حضور دارند که برای خودشان 


میچرند و امید دارند که روزی جای سلطه طلب بزرگ را بگیرند


کسانی هم هستند که افکار و ذات واقعی چوپان یا سلطه طلب را نمیشناسند 


و فکر میکنند که او آدم خوبی است و از سر سادگی و درک پایین از 


مسائل اطرافشان به زیر سلطه او آمده اند . اما در این بین افرادی هم هستند 


که با دسیسه سلطه گر به دام افتاده اند . او  را بخوبی میشناسند و از او 


پیروی نمیکنند . ولی چاره ای بجز ماندن در آن شرایط را ندارند . آنها 


سلطه پذیر و گوسفند نیستند . انسانهای آزاد اندیش در درون خود اعتقادات 


محکمی دارند برای سنجش وقایع اطراف خود معیار های درستی دارند . از 


درون پوچ نیستند و هر چه را که مُد یا سلطه گر ارائه دهد نمی پذیرند . 


آنها هرگز به زیر چتر سلطه کسی نمیروند 

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 11:41