افراد ایرادگیر و عیبجو هیچوقت درزندگی پیشرفت نمیکنند مگر توسط دیگران

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وبخصلت ایرادگیر,ی و عیبجو,یی از دیگران, وقتی بصورت شدید در افراد,ی ظاهر میشود و 


آنها هیچ مقابله ای با این خصلت شیطانی انجام نمی دهند و تلاشی برای از بین بردن آن 


نمیکنند, . رفته رفته و بتدریج که شروع به عیبجو,یی و غیبت از بقیه میکنند این رفتار و 


خصوصیت باعث بسته شدن مسیر پیشرفت, دنیوی آنها میشود . بگذریم از اینکه در 


آخرت و دنیای پس از مرگ بر طبق احادیث بجای مانده از پیامبر و امامان به عذابی 


سخت گرفتار میشوند زیرا عیبجو,یی کردن و ایراد کار دیگران, را گرفتن روح انسان را کوچک و کدر مینماید 


و یک روح کوچک شده و تاریک دیگر تمایلی به بلند پروازی و پیشرفت, در زندگی ندارد 


و بر اساس قوانینی که خداوند در موقع خلق این دنیا در ذات آن قرار داده وقتی روح انسان 


تمایلی به پیشرفت, ندارد و تلاش زیادی برای آن نمیکند دنیا هم در خدمت آن شخص قرار


 نمیگیرد  ازاینرو پیشرفت, دنیوی این افراد, فقط توسط, خانواده . همسر و یا دوست نزدیک 


ممکن است صورت گیردایراد گرفتن و عیبجو,یی از دیگران, یکی از  بدترین صفات انسان می باشد که آلودگی 


عظیمی را در انسان سبب میشود . که در صورت توبه نکردن و اصلاح نکردن این 


آلودگی انسان در آخرت ممکن است هیچوقت, مورد بخشش خداوند قرار نگیرد 


...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت: 17:23

close
تبلیغات در اینترنت