سلطه طلب کیست و شخصیت او چگونه شکل می گیرد ؟

ساخت وبلاگ
چکیده : برای اینکه بفهمیم کسانی که پدرخوانده جمع فامیل و یا جمع همکاران یا دوستان هستند بدون آنکه لیاقت بزرگ... با عنوان : سلطه طلب کیست و شخصیت او چگونه شکل می گیرد ؟ بخوانید :

image

برای اینکه بفهمیم کسانی که پدرخوانده جمع فامیل و یا جمع همکاران یا دوستان هستند 

بدون آنکه لیاقت بزرگی و ریاست داشته باشند چگونه به موقعیت ریاست جمع رسیده اند 

باید اول با خواسته ها و نیازهای آنها آشنا شویم . ضریب هوش و شیطنت افراد در جامعه 

با یکدیگر متفاوت است بعضی ها از همان دوران کودکی شیطنت را آغاز میکنند ولی 

تسلط بر دیگران با شیطنت فرق دارد وقتی فردی از دور افتادن و کنار گذاشته شدن و 

نادیده گرفته شدن هراس دارد یعنی در خود حس احترام خواهی فراوانی دارد حس برتری 

جویی زیادی دارد وقتی فردی از کنجکاوی و فضولی زیاد رنج میبرد یعنی بیش از حد 

خواهان اینست سر از کار بقیه درآورد و در کارشان دخالت کند . اما مردم به راحتی اجازه 

دخالت در امورشان را به کسی نمیدهند براحتی کسی را بعنوان بزرگتر و رئیس خود 

نمی پذیرند براحتی کسی را در جمع خود راه نمیدهند . پس چه باید کرد ؟

مجموع این کمبود ها و کاستی ها فشار زیادی بر یک فرد می آورد و او را وادار به 

مطیع کردن اطرافیان میکند حالا اگر ضریب هوشی بالایی نیز داشته باشد ترفندهایی را 

برای تسلیم کردن شخصیت سرکش دیگران در مقابل خود بکار می گیرد از قبیل ایراد 

گرفتن از کارهای آنها برای اینکه به آنها بقبولاند همیشه در اشتباهند شخصیت ضعیفی 

دارند و اگر با وی صلاح و مشورت نکنند هیچ توانی برای ادامه راه ندارند

سلطه گر هر ترفندی بکار میبرد تا اطرافیان را محتاج خود کند یا اینکه در ذهن آنها این 

تصور را بوجود آورد که محتاج او هستند حالا این احتیاج هر چه که میخواهد باشد فقط 

باید چیزی باشد که سلطه گر توان رفع آن را داشته باشد ( آنچه شیر غران را روبه کند 

احتیاج است احتیاج )

سلطه گر برنامه دراز مدت و نقشه های طولانی برای خانواده . دوستان و فامیلش دارد 

ناامید نمیشود چون برطرف کردن کمبودهایش را در تسلط بر دیگران می بیند حتی اگر 

خانواده او و فرزندش با وی همکاری نکنند و مطیع خواسته هایش نباشند آنها را قربانی 

اهدافش خواهد کرد . برای مثال بجای اینکه پول و درآمدش را صرف خانواده اش کند 

صرف کسانی میکند که بخوبی تحت نفوذش هستند . اگر موقعیت شغلی ایجاد شود بجای 

اینکه پسرش را در آن شغل وارد کند ممکن است خواهرزاده اش را که بخوبی از 

خواسته های وی تبعیت میکند وارد آن شغل کند

image

سلطه طلب برای اجرای نقشه هایش باید اخلاق . دین و اصول درست زندگی کنار 

بگذارد و رفته رفته خوی حیوانی پیدا میکند زیرا باید وارد حریم خصوصی دیگران شود 

و به شخصیت آنها ضربه بزند و شخصیت آنها را خورد کند او کم کم یاد میگرد که باید 

مثل یک حیوان درنده از قلمرواش دفاع کند چیزهایی را که بدست آورده بقیه میخواهند 

از او بگیرند بقیه ای که یا خودشان سلطه گر هستند و برای تضعیف او آمده اند یا 

شخصیتی سرکش دارند و از سر دشمنی میخواهند قلمرو او را کوچک کنند و سلطه او 

را بر اطرافیانش از بین ببرند

پس سلطه گر باید همیشه آماده نزاع باشد ولی آماده بودن کافی نیست باید همیشه در 

حال حمله باشد کسانی که با سلطه او مخالف هستند و یا از نا آگاهی مانع تسلط 

وی بر شخصیتشان میشوند مورد حمله قرار میگیرند و رایج ترین نوع حمله سلطه گر 

تخریب شخصیتی یا همان بدگویی کردن است . کسی که سلطه را قبول نکرده همیشه 

در هر جمعی که حضور نداشته باشد شخصیتش خورد میشود و بعنوان فردی نادان و 

احمق جلوه داده میشود و اگر از جهت عکس به این قضیه نگاه کنیم سلطه گر از ترس 

اینکه مبادا همان کار بدگویی را در غیابش با خود او انجام دهند همیشه در همه 

میهمانی ها و تجمعات حضور دارد و اصلا طوری رفتار میکند که هیچ میهمانی بدون 

حضور وی انجام نشود اما این فقط دشمنان او نیستند که مورد حمله قرار میگیرند 

سلطه گر از ترس اینکه مبادا دوستان و نزدیکان وی در غیابش با هم دوستی و رابطه 

نزدیک داشته باشند در غیاب تک تک دوستانش نزد دیگری بصورت کاملا هوشمندانه 

بدگویی میکند تا بینشان تفرقه بیندازد و هوش و حواس همه را فقط به خود معطوف کند .

سلطه گر در ظاهر خودش را فردی بی نیاز و از خود گذشته نشان میدهد . (همه میدانیم 

که از خود گذشتن یکی از بالاترین درجات اخلاق است) وقتی کسی نشان میدهد که نیازی 

به تصاحب مال و موقعیت و چیزهای دیگران ندارد همه گرد او جمع میشویم . یکی از 

ترفندهای سلطه گر هم همین است خود را بی نیاز و ازخودگذشته نشان میدهد . در ظاهر 

رفتارش انگار بزرگوارترین فرد است و نیازی به دست اندازی به مال دیگران ندارد . 

شاید تا حدودی این درست باشد ولی نیاز واقعی سلطه گر چیز دیگری است او از 

نیازهای کوچکش میگذرد تا یک نیاز برزگتر را ارضاء نماید چیزهایی که میتواند سهم 

او و خانواده اش باشد را با بزرگواری تمام حاتم بخشی میکند تا اطرافیانش را گرد خود 

جمع کند . برای مثال میتوانید ویدئوی زیر را ببینید که این خصلت بخشندگی سلطه گر و 

هدف بزرگتر او از زبان حیوانات بیان میشود

                                                  image

اما اینهمه کار و تلاش حیله و نیرنگ برای چیست ؟ مگر دشمنان سلطه گر چه چیزی 

را از او میگیرند ؟ کسی که خوی سلطه گری پیدا میکند کاملا مجنون و دچار توهم 

میشود . برای اینکه بفهمیم تمام این کارها فقط بخاطر توهم زدگی است 

یک " برای چه " به خواسته های درونی سلطه طلب اضافه کنیم

سلطه گر تسلیم بودن شخصیت اطرافیانش را میخواهد برای چه ؟  سلطه گر در 

صورتی که حقیقت را بگوید اینگونه پاسخ میدهد اگر اینطور نباشد ممکن است من را از 

جمعشان بیرون کنند و دیگر محلی به من نگذارند . برای سوال دوم باید پرسید که اگر تو 

را کنار بگذارند چه اتفاقی می افتد ؟ آیا در اینصورت تو میمیری ؟

سلطه گر که از درون دین و اخلاق ندارد احترام بیش از اندازه اطرافیانش را برای چه 

میخواهد ؟

اگر او بخواهد آنچه را که در دل پنهان کرده بگوید خواهد گفت که حس خوبی پیدا میکنم 

یعنی عقده های درونی او که ناشی از توهم است ارضاء میشود

سلطه گر برای چه در کار اطرافیانش دخالت میکند ؟ و از انها ایراد میگیرد ؟ اگر او 

حقیقت را بگوید خواهد گفت این دنیا مثل جنگله اگه نخوری میخورنت . در سوال دوم 

باید پرسید اگر خورده بشی چه میشود ؟ آیا مال و ثروتت را از دست میدهی یا جانت را 

یا ناموست را ؟

image

یکسری توهم و خیالاتی را که فرد تحت شرایط خاصی پیدا میکند و حس دنیا طلبی که 

باعث میشود برای ارضاء آنها حتی خانواده اش را قربانی کند سلطه بر دیگران می گویند . 

تسلط بر دیگران یک توهم است زیرا تمام آنچه که یک سلطه گر بدست آورده قابل لمس 

نیست و اگر فرد کاردانی در قلمرو او پیدا شود میتواند تمام آنها را از او بگیرد درست 

مانند محمد رضا شاه پهلوی که بزرگترین تسلط را بر ایران و مردم داشت و امریکا از 

او حمایت میکرد و گمان میکرد که جایگاهش خیلی محکم است اما امام خمینی تمام 

چیزهایش را از او گرفت و تسلطش را از بین برد و معلوم شد که شاه توهم داشته که 

فکر میکرده تمام ایران تحت نفوذش هستند و معلوم شد که توهم داشته که فکر میکرده

آمریکا از او حمایت میکند . آمریکایی ها حتی شاه را به خاکشان راه ندادند 

Domination

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 22:17 | چاپ مطلب
...
نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت: 18:46