نظام سلطه جهانی چگونه توسط مُد Mod مردم را به زیر چتر خود می کشد

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وبیک فرد سلطه طلب تنها سعی میکند خوانواده و مردم اطراف خود را تحت نفوذ و 


سلطه خود ببرد ولی یک دولت سلطه طلب تمام ملت خود را زیر نفوذ میبرد اما این 


برای دولتهای سلطه گر هیچوقت کافی نبوده آنها عطش سیری ناپذیری در زیر 


سلطه بردن مردم دنیا دارند ولی یک دولت با چه روشی میتواند ملت های دیگر را 


که زبان و فرهنگشان متفاوت است را زیر نفوذ خود ببرد برای این کار 


نظام سلطه جهانی سرمایه گذاری بسیار زیادی روی مُد Mod انجام میدهد زیرا 


تنها مُد میتواند به درون فرهنگهای مختلف نفوذ کند و عده ای زیادی از مردم را 


وادار نماید آن گونه رفتار کنند که آنها میخواهند راه مبارزه با آن ساده است فقط کافی است ما به طرف مُد نرویم و خواسته های 


مُد سازان را اجرا نکنیم اما چیزی که این وسط مانع تراشی میکند و باعث گمراهی 


شده این است که عده ای در داخل کشور به خیالشان مثلا برای مبارزه با مُد های 


خارجی خودشان چیزهایی را مُد میکنند . ولی هیچوقت روش تقلید از یک جریان 


فکری اشتباه نمیتواند باعث مبارزه با آن شده و پیروزی در پی داشته باشد . این 


پیروزی که بعضی ها خیال میکنند با رفتن مردم به سمت مُد های داخلی و دور 


شدن آنها از مُد های خارجی به دست آمده در واقع وهم و خیال است . اینکه یک 


عده افراد اسلامی افراطی بیایند مثلا برای اینکه مردم به سمت مُد های خارجی و 


غیر اسلامی نروند از خودشان مُد درست کنند تا لااقل اسلامی ها را به طرف آن 


بکشند یک امر اشتباه و یک گمراهی است هیچوقت با تقلید از چیزی که اصل و 


اساس آن اشتباه است نمیتوان با مضرات آن مقابله کرد بلکه این خودش باعث بوجود 


آمدن یک جریان فکری اشتباه دیگر میشودمد همیشه عده ای را مدهوش خود میکند و عقل را زایل میکند چه اسلامی باشد چه 


غیر اسلامی . مُد همیشه مُد خواهان را مانند گوسفندی نادان به زیر چتر نفوذ 


مُد سازان می برد و آنها را سلطه پذیر می کند برای مثال مگر میشود ما بیاییم و 


برای مبارزه با شرابخواری که عقل و قدرت تصمیم گیری انسان را از بین میبرد 


مواد مخدر را تجویز کنیم این دو روش هر دو یکی هستند چطور میشود با انجام 


کار بد مانع اتفاق بد شد 

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 20:41