پشت پرده شماری از سایتهای مذهبی ریاکاری است

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


آیا تا بحال به یک سایت مذهبی که تم های عاشورایی دارد برخورده اید تا بحال شده 


بدون اینکه بی تفاوت از کنار آن بگذرید و بگویید این هم یک فرد مذهبی بوده که 


سایت درست کرده بخواهید کنجکاوی کنید که آن فرد پشت آن صفحه راست میگوید 


واقعا شخصی مذهبی و خدا ترس است یا شخصیت ریاکارانه خودش را پشت آن 


مطالب مذهبی وقایع عاشورا و اسامی ائمه پنهان کرده است . بنده هر گاه به سایت 


مذهبی بر میخورم بسیار کنجکاوی میکنم تا ببینم آن فرد برای چه مطلب مذهبی 


مینویسد هدفش چیست و چرا حرف از ائمه و امامان میزند . و حاصل این تحقیق 


کوچک ناآمید کننده است اگر بگویم در مورد بیشتر آن افراد آنچه که به ظاهر مطرح 


میکنند و خود را فردی مذهبی نشان میدهند صحت ندارد . چطور میاییم و میلیونها 


تومان خرج درست کردن سایت میکنیم . از اسامی پیامبران و امامان و 


حضرت فاطمه سوء استفاده میکنیم برای ریاکاری و اینکه در جامعه اسلامی و بین 


مردم مسلمان خودمان را فردی مذهبی و با تقوا نشان میدهیم و در این ریکاری 


نهایت دروغگویی را بکار میبریم و خودمان را با ایمان ترین فرد نشان میدهیم تا 


هوادار جمع کنیم در حالی که همان اسلام نشان دادن در ظاهر هم همراه با محافظه 


کاریست تا مبادا غیر اسلامی ها ناراحت شوند و در مورد ما فکر کنند که وای آن 


شخص خیلی تندرو است و ممکن است از کار ما هم ایراد بگیرد و به این سبب جزو 


سبد هواداران ما قرار نگیرند . و ما در این سایتهای مذهبی خیلی حرفی از 


نظام اسلامی نمیزنیم چون خودمان هم دشمن آن هستیم و این فقط پوسته ماست که 


مذهبی است . مگر این نظام چه هیزوم تری به ما فروخته که با آن دشمنیم . بدانیم 


که اگر همین نظام نبود ما دیگر نمیتوانستیم با ریاکاری و اسلامی نشان دادن خودمان 


کلی هوادار جمع کنیم . اولین نشانه یک فرد مذهبی و مومن تواضع و فرتنی اوست . 


که افراد پشت این سایتها از آن بی بهره اند . آنها فقط به دنبال تایید شدن و تعریف و 


تمجید از خودشان هستند . و در این بین ممکن است حتی جوانانی که راه و مسیرشان 


را نمیدانند فریب اینها را بخورند و فکر کنند اسلام و مذهب همین است که این افراد 


ریاکار و منافق نشان میدهند . ما باید از بختیار یاد بگیریم که همیشه میگفت : " اگر 


این نظام آخوندی نباشد میخواهم دنیاش نباشد "


...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت: 2:18