ارتباط فیسبوک Facebook با سلطه طلبی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


چیزی که سالهات رسانه های مختلف خارجی در صدد هستند به مردم ساده دنیا 


بقبولانند که فیس بوک این هیولای آبی رنگ یک شبکه اجتماعی است در واقع یک 


دروغ بسیار بزرگ است و همه میدانیم که دروغ هرچه ابعادش بزرگتر باشد قابل 


قبول تر است . و امروزه هر چهرا به اجتماعی نسبت دهیم خواه ناخواه عده ای از 


مردم برای کنجکاوی یا آنکه ضعفهای خود را بپوشانند و نشان دهند که اجتماعی 


هستند به ناچار به سمت آن کشیده میشوند از اینکه بگذریم ظاهر کار فیس بوک هم به 


طریقی اجتماعی بودن را نشان داده گزینه هایی از قبیل فعالیت کاری دوست یابی 


ارتباط با دوستان و خویشاوندان و خیلی مسائل خوب اجتماعی که در دنیای ما 


چیزهای خوب به شمار میروند و امروزه هر جوان و نوجوانی به دنبال رسیدن به 


آن است ... اما در واقعیت تا چه حد به این مسائل در فیس بوک عمل میشود ..صفر 


درصد  آیا جو حاکم بر فیس بوک اجازه چنین پیشرفتهای اجتماعی را به اعضایش 


نمیدهد یا گردانندگان فیسبوک ... جواب این است هر دو اگر گردانندگان فیسبوک از 


شرایط پیش آمده در سایت خود ناراضی بودند یقینا اقدام به اصلاح سازی میکردند یا 


اینکه از اول اجازه پیشروی به افکار ضد ارزشی و سلطه جویانه نمیدادند از اول 


شرایطیفراهم نمیکردند که کلونی های شیطانی در آنجا تشکیل شود .. فرض مثال چرا 


افکار درست و دینی در فیسبوک به چشم نمیخورد آیا برای اینست که آنها نخواستند در 


فیسبوک اطلاع رسانی کنند . خیر .. برای اینست که نگذاشتند آنجا باشند فیسبوک را 


باید مکانی برای از بین بردن ارزشها و اصول خوب و درست زندگی دانست مکانی


برای آموزش سلطه طلبی و خودخواهی به جوانان و آموزش سلطه پذیری و طریقه 


چگونه اطاعت کردن افراد سلطه پذیر و گوسفند از اربابان سلطه طلب در واقعیت 


است که بصورت مجازی در فیسبوک به آنها آموزش داده میشود . و ......


حضور روحانیت و مقامات بلند پایه کشور در سایت فیسبوک نباید باعث شود که ما 


هم به آن سمت کشیده شویم و این را توجیهی برای ورود خودمان به این محیط آلوده 


کنیم توجه داشته باشیم که این کارمندان یا افراد وابسته به مقامات و روحانیت هستند 


که فیسبوک آنها را کنترل میکنند و مطلب مینویسند . یک روحانی هرگز خودش با 


شورو اشتیاق یک انسان معمولی به فیسبوکنمیرور تا اعلانهایش را چک کند و ببیند 


خبر تازه در آنجا چه چیزی است و مانند مردم وقتش را به بازی در سایت فیسبوک 


بگذراند . در ثانی مگر ما باید هر کاری که مقامات و روحانیت کردند را انجام بدهیم 


اگر اینطور است باید در تمام سفر های خارجی همراه آنان باشیم و موقعی که با 


مقامات سایر کشورها دیدار میکنند در کار آنها دخالت نماییم .

...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت: 2:18