خودخواهی بخش دوم

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


خیلی وقتها کاسه صبر مردم از خلق و خو هایی که آنها را آزار میدهد لبریز میشود و 


دیگر سبک و روش آن اخلاق برایشان معلومی میشود و اهمیتی به آن نمیدهند پس 


افراد خودخواه باید به بدنبال سبک و روشی جدید برای خود باشند . این یک واقعیت 


است و در طول زمانهای مختلف روشهای خودخواهی مکرر تغییر کرده اند


از بارزترین خصوصیات افراد خودخواه اینست که در بین هر جمع یا گروهی که 


باشند فقط خودشان را بحق میدانند دوست دارند فقط خودشان دیده شوند و مانند 


ستاره ای در جمع بدرخشند و همه مانند پروانه ای که به دور شمع میچرخد به دورشان 


بگردند و از او تعریف و تمجید کنند و این حق آنها باشد که از کسی خوششان بیاید و 


تعریف او را بپذیرند یا از کسی بدشان بیاید و او را پس بزنند . افراد خودخواه ریاست 


هر جمع و گروهی را که در آن حضور دارند را فقط حق خودشان میدانند . دوست دارند 


در هر جمعی که هستند خودشان صحبت کنند و بقیه فقط شنونده و تایید کننده حرفهای 


آنها باشنداما زمانی که دستشان برای بقیه رو میشود و روشهای خودخواهی آنها دیگر نخ نما 


میگردد آن موقع چکار کنند و چگونه به اهداف و امیال خود برسند ؟ و آن زمانی 


است که می بینند دیگر مورد تشویق مردم قرار نمیگیرند و بخاطر خودپسندی و 


رفتار زشتشان بقیه از آنها گریزان میشوند پس باید روشی جدید پیدا کنند که بقیه از 


آن بیخبرند و دوباره بتوان انها را فریب داد . به همین دلیل است که امروزه با گذشت 


زمان شاهد تغییراتی در رفتار و روش افراد خودخواه هستیم در دنیای امروز این امر 


بر افراد خودخواه مسجل شده که اگر میخواهند به امیال باطل خود برسند و همچنان 


مردم را مانند پروانه به دور خود نگه دارند و ریاست کنند باید به نحوی آنها را تحت 


نفوذ و سیطره دائمی خود داشته باشند که حتی بعد از معلوم شدن روشهای آنها مردم 


قادر نباشند به راحتی از دورشان پراکنده شوند . بنابراین روشهای سلطه طلبی 


امروزی را در دستور کار خود قرار دادند که در بحث های آینده با این روشها بیشتر 


آشنا خواهیم شد 

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 11:41