یک راه ساده برای شناخت فرد سلطه طلب

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


یکی از راه های ساده فهمیدن اینکه فردی سلطه گر است یا نه این است که با او در 


مورد خصوصیات و اهداف سلطه طلب ها صحبت کنید طوری که او نیز مجبور به 


پاسخ دادن باشد . چنانچه او فردی سلطه گر باشد خواهید دید که از شما رو بر


میگرداند یا اینکه به طریقی بحث را عوض میکند و یا در بهترین حالت سکوت میکند 


زیرا سلطه طلب ها افرادی باهوش هستند و راه و روش خودشان را میشناسند . اما 


اگر سلطه طلب نباشد با شما در این مورد به بحث و گفتگو میپردازد و یا اگر 


اطلاعاتش کم باشد در حد توان پاسخ میدهد .  چنانچه به صحبت شما بی تفاوت باشد 


این احتمال وجود دارد که فردی سلطه پذیر است و بخاطر حفظ منافع خود که توسط 


سلطه گر تامین میشود  در مورد سلطه و ابعاد آن صحبت نمیکند


توجه : چنانچه آن فرد مورد نظر نیازی را از شما برطرف میکند هرگز از این راه 


برای شناخت اینکه او سلطه گر است یا نه استفاده نکنید . و از راهی دیگر مانند زیر 


نظر گرفتن اعمال و رفتارش و مقایسه آنها با مقیاس های درست خودتان و یا 


گفتارهای دینی و قرآنی بفهمید که در ذهن او چه میگذرد

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 11:41