خصوصیات سلطه طلبی بخش دوم

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


از دیگر خصوصیات افراد سلطه گر این است که در محیط پیرامون خود قلمرو 


تعیین میکنند و در هنگام ورود فرد غریبه به جمع افراد زیر نفوذ خود به دقت او را 


بررسی میکنند و چنانچه از طرف او خطری احساس کنند با او به پرخاشگری . 


عیبجویی . و دسیسه گری میپردازند و همه جوره سعی میکنند وی را در نظر بقیه 


خراب کنند و او را فردی فاقد شخصیت و انسانیت نشان دهند . و این دقیقا کاری 


است که حیوانات درنده در جنگل برای حفظ قلمرو میکنند . به گفته یکی از همین 


افراد سلطه طلب که دیدگاهش را در حضور بنده  بیان کرد این بود که « دنیا 


مثل جنگل است اگه نخوری میخورنت » و این نشان دهنده شدت ترس و وحشت 


درونی این افراد است که در دنیای انسانها زندگی میکنند ولی محیط پیرامون خود 


را جنگل می بینند و همیشه در کابوس از دست رفتن نفوذ و موقعیتشان هستند . که 


در واقع همان خورده شدن است . این نشان میدهد آنها حتی یک سر سوزن هم به 


خداوند . پیامبران و روز قیامت اعتقاد ندارند و از درون کاملا پوچ و تو خالی 


هستند . ( چطور ممکن است کسانی که به خداوند ایمان دارند چنین طرز فکری 


داشته باشند « اگه نخوری میخورنت » ) و اگر کسی کاری را که خودشان با 


دیگران میکنند . با آنها بکند این را به فنا رفتن و نابودی میدانند و از درون فرو 


می پاشند . گر چه نمیتوان گفت که سلطه گر وجدان دارد ولی در واقع ضمیر باطن 


سلطه گرها یعنی آنچه از درون حس میکنند  همیشه در عذاب . ترس و وحشت است 


چون بخاطر حفظ موقعیت و سلطه بر اطرافیان همیشه در حال خوردن و به فنا دادن 


دیگران هستند . آنها میدانند که کارشان جنایت است . و بخاطر این همیشه در 


افکارشان خود را فردی گناه کار می بینند 


هوش و توان ذهنی سلطه گر ها از بقیه مردم بیشتر و همیشه از زمانه خودشان 


جلوتر هستند برای همین خود را مستحق حاکمیت و تسلط بر دیگران می دانند . وقتی 


ساده انگاری را در اطرافیان می بینند بجای آنکه به آنها کمک فکری بدهند و آگاهشان 


سازند . بر آنها مسلط میشوند و این را حق خود میدانند و میگویند ما باهوش تریم  پس 


ما باید ریاست کنیم . اما از این غافلند که : 


اولا" ریاست و حاکمیت حق افراد بی طرف . عادل و مومن است. کسانی که 


اطرافیان خود را به راه درست و تعالی هدایت کنند نه کسانی که زیردستانشان را به 


زوال و نابودی اخلاقی و شخصیتی میکشانند . 


دوما" بخش زیادی از چیزی که آنها آن را هوش سرشار خود میدانند در واقع 


شیطنت  است


سلطه طلب های بالغ با هوش هستند و خود را بخوبی میشناسند . برای همین وقتی در 


یک جمع حضور دارند هرگز اجازه نمیدنهد کسی  از خصوصیات اخلاقی 


سلطه گرها صحبت کند . زمانی که شروع به صحبت در مورد خصوصیاتشان 


می کنید گوششان را تیز میکنند و بلافاصله با شنیدن همان کلام اول تا انتهای مطلب 


را میخوانند . و اگر خودشان را هم بکشند نمیگذارند آن شخص تا انتهای صحبتش 


ادامه دهد 


آنچه میخوانید حاصل یک تحقیق شخصی و آگاهانه است که با بررسی خصوصیات 


رفتاری بیش از چهل فرد سلطه طلب در بین اقوام . دوستان و آشنایان . کسبه بازار 


 و .... صورت گرفته است

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 11:41