خصوصیات سلطه طلبی بخش سوم

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


سلطه طلبی یک جریان فکری است که افراد زیادی در دنیا به آن مبتلا هستند . اما 


این تنوع و تعداد زیاد اقوام و کشورها و فرهنگهای مختلف نباید باعث شود که فکر 


کنیم در کشورهایی با فرهنگهای دیگر سلطه طلبی متفاوت است . بلکه این یک 


جریان فکری است درست مانند سکولاریسم و مارکسیسم و دارای چهار چوب های 


مشخص است . افراد سلطه گر در هر جای دنیا که باشند با هر فرهنگ و زبانی  پیر 


باشند یا جوان  . زن باشند یا مرد . فقیر باشند یا ثروتمند . کودک باشند یا بزرگسال . 


بیسواد باشند یا تحصیل کرده همه و همگی در واقع یکجور هستند . همان خوصیات 


را دارند . اهدافشان یکی است . کافی است خصوصیات یکی از آنها را بدانید دیگر 


شناخت بقیه براحتی ممکن است . اما روشهایی که برای رسیدن به هدفشان استفاده 


میکنند ممکن است متفاوت باشد . که عمدتا" از چند دسته خارج نیست .


1- اعمال سلطه از طریق زور . در این روش سلطه گر از طریق ایجاد رعب و 


وحشت کاری میکند که بقیه از ترسشان به زیر پرچم سلطه بیایند . این را سلطه 


زور میگویند که از بقیه روشها قدیمی تر است و امروزه استفاده آن در اجتماع 


کمتر شده


2- اعمال سلطه از طریق محبت و مهربانی در این روش سلطه گر با اطرافیان به 


مهربانی و عطوفت رفتار میکند . در مواقعی که آنها غم یا مشکلی دارند با آنها 


ابراز همدردی مینماید . و این را سلطه محبّت میگویند . که حرفه ای ترین نوع 


سلطه طلبی است . حتی کسانی که در شناخت سلطه گر ها خبره هستند براحتی 


نمیتوانند در برخورد اول نیت فرد را بفهمند . شخصی که با این روش اعمال سلطه 


میکند یا یک خصوصیت ژنتیکی مهربانی را به ارث برده و از آن سوء استفاده 


میکند یا بخوبی یاد گرفته از روش محبت و خوبی کردن برای زیر نفوذ بردن 


دیگران استفاده کند . این دسته افراد گرچه روشهای دیگر را مردود میدانند ولی 


اینطور هم نیست که اصلا از زور استفاده نکنند . اگر کسی سلطه محبّت را پس 


بزند و تمرد کند . سلطه گر در ابتدا چماق و هویج را به او نشان میدهد و 


باصطلاح میگوید مهربانی را میخواهی یا اعمال زور . اگر فرد باز هم نپذیرد و 


کسی باشد که نیازمند و در موقعیت اجتماعی خود  ظعیف است  باید منتظرعواقب 


بدی باشد . اگر شما بجای آن فرد هستید باید بشدت مراقب باشید . و هرگز بر این 


عقیده نمانید که سلطه گر تابحال فرد مهربانی بوده و ممکن نیست عمل خطرناکی 


از او سر بزند . این روش را بیشتر خانمهای سلطه طلب بخاطر روحیه لطیف و 


مهربانی که دارند بکار میبرند .


3- اعمال سلطه از طریق بدگویی کردن و ناسزا گفتن غیر مستقیم . در این روش 


فرد سلطه گر از طریق بدگویی کردن از اطرافیان و به زبان آوردن الفاظی که 


دیگران از بیان آن شرم دارند سعی در ایجاد ترس بین بقیه میکند و این طرز فکر 


را در آنها بوجود می آید که اگر با افکار و منافع او مخالف باشند سلطه گر آن 


حرفهای رکیک و ناسزا را در مورد آنها هم بکار ببرد و آبرویشان جلوی همه برود


پس ساکت میمانند و فقط حرفهای او را تایید میکنند این روش را سلطه 


دهان دریدگی یا دهان پارگی میگویند .


4- اعمال سلطه از طریق ایجاد تفرقه در بین نزدیکان و دوستان . مردم همیشه 


نیازمند خبر گرفتن از دوست و آشنا هستند حتی اگر نیازی هم نباشد به این کار 


علاقه نشان میدهند و حتی گاهی وسوسه میشوند از اسرار زندگی نزدیکان خود 


هم چیزهایی بفهمند . و زمانی که سلطه طلب بینشان تفرقه می اندازد . آنها را 


نسبت به هم بدبین میکند . دیگر بین آن گروه یا فامیل هیچ رفت و آمدی صورت 


نمیگیرد یا اینکه سلطه گر طوری میهمانی های فامیلی را برنامه ریزی میکند که در 


زمانی که خودش حضور دارد همه در یکجا جمع شوند و به این صورت افرادی را 


که سلطه گر قبلا از آنها بدگویی کرده و او را بی شخصیت نشان داده و به تمسخر 


گرفته . دیگران خجالت میکشند که با او در حضور سلطه گر صحبت کنند . تمام 


میهمانی ها هم که در حضور سلطه گر انجام میشود . پس هیچ کس با دیگری 


صحبت خصوصی ندارد و نمیتوانند از حال و احوال یکدیگر با خبر شوند . و اگر 


زمانی حادثه فوت یا مراسم ازدواج و یا بازگشت از حج برای کسی پیش بیاید . 


بقیه چاره ای نخواهند داشت جز اینکه تاریخ و مکان برگزاری مراسم را از 


سلطه گر سوال کنند . به اینصورت نیازمند سلطه گر میشوند و در زمینه های دیگر 


نیز به او تکیه میکنند . ( بنده افرادی را میشناسم که حتی در هنگام مسافرت رفتن 


هم تمام فامیل و نزدیکان  را با خود میبرند که جلوی چشمشان باشند و هیچ 


دو نفری نتوانند بدون حضور سلطه گر با هم ملاقات کنند تا مبادا معلوم شود که 


بدگویی هایی که سلطه گر از این و آن کرده واقعیت نداشته )


5- اعمال سلطه از طریق نشان دادن درماندگی و بیچارگی بیش از حد . گریه 


زاری کردن و ابراز ناراحتی کردن بیش از حد و اندازه در مواقع گرفتاری و 


عزاداری . در این روش فرد سلطه طلب به بقیه می فهماند که هر چه قرار بوده 


بر سرش بیاید دیگر آمده . و چیزی برای از دست دادن ندارد و چنانچه کسی با 


منافع و افکار او مخالفت کند با دریوزگی و درماندگی خود او را بیچاره میکند و 


آبرویش را جلوی جمع می برد . این نوع را سلطه بیچاره گی و درماندگی میگویند


6- اعمال سلطه از طریق خدمات رسانی و کمک کردن . در این روش سلطه گر 


با دقت نیازهای اطرافیان را بررسی میکند و اینکه اطرافیان در انجام چه کارهایی 


ظعیف هستند و مشکل دارند و  او خود انجام آن کارها را بعهده میگیرد و اینطور 


نشان میدهد که در عالم دوستی و همسایگی و فامیلی کار ثوابی برای بقیه انجام 


میدهد . چنانچه اطرافیان سلطه گر نیازی نداشته باشند او در ابتدا نیاز را بوجود 


میاورد و بعد به رفع آن میپردازد و یا اینکه خدمات رسانی را با اجبار به دیگران 


تحمیل میکند و آنقدر ادامه میدهد تا آنها دیگر به کاری که سلطه گر میکند وابسته 


شوند و بدون آن احساس نیاز کنند . این را سلطه خدمات رسانی میگویند . البته 


این روش کسانی استفاده میکنند که پول و درآمد کافی برای پیشبرد اهدافشان 


ندارند و سعی میکنند با خسیس بازی و حداقل هزینه کردن خدمات رسانی کنند .


7- اعمال سلطه از طریق بزرگواری کردن و بخشش گناهان 


اطرافیان به ظاهر ......


8- اعمال سلطه از طریق خودشکنی که در این روش فرد با شروع به بدگویی 


کردن از خود و با ناسزا گفتن به خودش به بقیه میفهماند که من الان بدترین چیزها 


را به خودم گفتم شما دیگر چه چیزی میتوانید بگویید و بعد از آن هر عمل زشت و 


توهین آمیزی از او سر بزند دیگر بقیه حرفی برای گفتن ندارند


اکثر کارها و خصوصیاتی که در مورد روشهای سلطه طلب ها ذکر شد در واقع 


اعمال پسندیده و نیک در دنیای ما هستند و اینها خصوصیات افراد صالح و مؤمن 


میباشند . و سلطه گر ها این را بخوبی فهمیده اند که تنها با انجام عمل درست 


است که میتوان مردم را فریب داد . فرد مخاطب خود باید عاقل و فهیم باشد و 


همیشه معیارهایی برای سنجش عمل دیگران داشته باشد که وقتی به پست فردی 


خورد که برای او کارهای خوبی انجام داد . بفهمد که نیت واقعی او چیست از 


خوبان است و کاری در جهت رضای خدا انجام میدهد یا از سلطه طلب هاست 


که برای نفوذ پیدا کردن این کار را میکند .


تمام روشهای سلطه طلبی  بطور قطع در یک فرد دیده نمیشود و نمیتواند بخوبی 


در همه زمینه ها اعمال نفوذ کند . و بیشتر در سیاستهای دولت ها و کشور های 


سلطه گر تمام این خصوصیات دیده میشود چون دولتمردان این کشور ها 


مجموعه ای از تمام سلطه گرها با روشهای مختلف و متنوع هستند


خصوصیات سلطه طلبی بخش دوم

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 11:41